Tarief bestaande muziek in Theatervoorstellingen Tarief 204

Het tarief is enkel van toepassing als: 
• de rechthebbenden van de muziekwerken die voorkomen in de voorstelling hun voorafgaande toestemming hebben gegeven voor dit gebruik (*); 
• de ingevulde toelatingsaanvraag uiterlijk 5 dagen vóór de eerste voorstelling wordt verstuurd; 
• de inkomsten uiterlijk 15 dagen na de laatste voorstelling aan Unisono worden doorgegeven. 
(*) Als u een bestaand muziekwerk in een dramatisch werk wilt opnemen, moet u altijd vooraf toestemming krijgen van de betrokken rechthebbenden (naast de toestemming van Unisono). Zo nodig kan Unisono u hun contactgegevens bezorgen. Stuur hiervoor een mailtje naar performingarts@unisono.be.

1. Muziek tijdens de voorstelling
Duurtijd werken tot en met (in min)
Te innen % op de brutoontvangsten of het artistiek budget indien hoger Absoluut minimum per opvoering
10 1,33 % € 13,33
11
1,40 % € 14,03
12 1,47 % € 14,73
13 1,54 % € 15,43
14 1,61 % € 16,13
15 1,68 % € 16,83
16 1,75 % € 17,53
17 1,82 % € 18,23
18 1,89 % € 18,93
19 1,96 % € 19,63
20 2,03 % € 20,33
Per extra minuut + 0,07 % + € 0,70
2. Muziek tijdens de pauze 
€ 13,33 per voorstelling 
Bovenstaande bedragen zijn exclusief 6% btw. 

Inkomprijzen: Elke som (inkomkaart, tombolabiljet, steunkaart, lidkaart, verplicht programma, enz.) die betaald moet worden om toegang te krijgen tot de ruimte waar de op- of uitvoeringen plaatshebben. Als er verschillende inkomprijzen worden gevraagd, wordt het gemiddelde van de normale inkomprijzen als basis genomen. 
Bruto-ontvangsten: Het bedrag dat voortvloeit uit de omzet, bestaande uit de inkomprijzen, zoals hierboven bepaald, en de gratis kaarten die als tegenprestatie voor sponsoring verplicht worden voorbehouden en waarvan de in aanmerking te nemen waarde gelijk is aan het gemiddelde van de gehanteerde inkomprijzen. 
Artistiek budget: Volledig bedrag verschuldigd door de organisator, voor het op- of uitvoeren van het programma.

Unisono
Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel 
T +32 2 286 82 11 - performingarts@unisono.be 
BTW BE 0402 989 270 RPR Brussel 
De algemene voorwaarden kunnen hier geraadpleegd worden.
 

Auteursrechten
Wenst u hulp of meer info over:
-de tarieven
-het doorgeven auteursrechten

doe een mailtje naar:
info@toneellimburg.be