Toneelauteurs-vertalers 

Aangesloten groepen/leden met een gekend mailadres
kunnen gratis gebruik maken van onze digitale leesbibliotheek
 
Deze krijgt regelmatig updates
reeds 1400 brochures beschikbaar
Inloggen kan via menubalk Digitale Bib
Auteurs in deze lijst
- Wenst u als auteur opgenomen  
te worden in deze lijst. 
- Wil u dat uw werken worden opgenomen in onze digitale leesbibliotheek.
- Zijn uw gegevens niet meer correct. 
Stuur een mailtje met:  
- Uw naam 
- Link van website en/of facebookpagina
- Uw toneelwerken in pdf of doc naar: 
info@toneellimburg.be
Repertoiredag in 2024
De repertoiredag zal onder een andere formule worden uitgewerkt.  
Nieuwe Vlaamse toneelwerken
Bekijk regelmatig deze facebookpagina  
en ontdek de nieuw geschreven stukken