Tarief Amateurtheater  Tarief 202

Basistarief *:
Niet aangesloten bij een federatie:
12,6% x % aandeel Sabam in het werk
Aangesloten bij Cultuurnet Limburg:
11% x % aandeel in het werk
Minimum **:
Zaalcapaciteit x 60% x gemiddelde ticketprijs x basistarief (12,6% of 11%) x aandeel Sabam in het werk
*Basistarief: 
1. Het basistarief theater is indicatief. Auteurs kunnen hogere voorwaarden stellen. 
 
2. Het basistarief wordt berekend op de bruto ontvangsten of het artistiek budget als die hoger is. 
 
3. Het artistiek budget=bedrag dat beschikbaar wordt gesteld aan een gezelschap voor het opvoeren van een productie. Deze som kan verminderd worden met btw. Vervoer- en verblijfsonkosten tot maximaal 35% van het artistiek budget, kunnen in mindering worden gebracht, als zij apart werden vermeld in de opvoeringovereenkomst. 
 
4. Bruto ontvangsten = elke som (ticket, abonnement, aankoop van verplicht programma, ...) die betaald moet worden om toegang te krijgen tot de ruimte waar de opvoering plaats heeft. Deze som kan verminderd worden met: btw, gemeentebelastingen en afzonderlijk aangerekende transactiekosten bij reservatie. Vrije toegangskaarten die in het kader van een sponsorovereenkomst als tegenprestatie worden beschikbaar gesteld, komen eveneens in aanmerking voor de berekening van de bruto ontvangsten in overeenstemming met hun effectieve verkoopwaarde. 
 
5. Is de berekening van rechten op basis van de bruto ontvangsten of het artistiek budget lager dan het forfaitair minimum, dan wordt het minimum toegepast.
Voor series gebeurt de berekening op de bruto ontvangsten of het artistiek budget op basis van de totale serie. 

**Minimum: 
1. Het minimum is indicatief. Auteurs kunnen hogere voorwaarden stellen. 
 
2. Het minimum wordt ook toegepast op alle voorstellingen waarvoor geen bruto ontvangsten kunnen worden opgegeven en waarvoor geen artistiek budget werd het artistiek budget betaald. Alle formules waarbij gratis voorstellingen worden aangeboden aan bijvoorbeeld sponsors zijn onderhevig aan een forfaitaire inning. Uitzondering wordt gemaakt voor try outs, mits er op deze voorstellingen geen betalend publiek aanwezig is en als er geen kaarten worden aangeboden die passen in het kader van een sponsorovereenkomst. Minima kunnen in elk geval niet lager zijn dan bedragen volgens onderstaande tabel: 

Zaal capaciteit
Absoluut minimum niet aangesloten bij Cultuurnet Limburg Absoluut minimum aangesloten bij Cultuurnet Limburg
0 - 50  € 55,00 € 50,00
51 - 100 € 80,00 € 70,00
101 - 150 € 105,00 € 90,00
151 - 200 € 135,00 € 115,00
201 - 250 € 175,00 € 140,00
251 - 300 € 200,00 € 170,00
> 300 € 220,00 € 200,00
4. Ticketprijs = gemiddelde ticketprijs ((minimale ticketprijs + maximale ticketprijs)/2). Enkel de ticketprijzen die aan de kassa worden aangerekend worden in aanmerking genomen. Tickets aan reductieprijzen of ticketprijzen in voorverkoop worden niet in aanmerking genomen. Bij gratis voorstellingen wordt de gemiddelde ticketprijs genomen die geldt voor andere voorstellingen in de serie. De laagste ticketprijs die aanmerking wordt genomen voor de berekening van de minima is € 4,00.
Unisono
Aarlenstraat 75-77, 1040 Brussel 
T +32 2 286 82 11 - performingarts@unisono.be 
BTW BE 0402 989 270 RPR Brussel 
De algemene voorwaarden kunnen hier geraadpleegd worden.
 

Auteursrechten
Wenst u hulp of meer info over:
-de tarieven
-het doorgeven auteursrechten

doe een mailtje naar:
info@toneellimburg.be